Elérhetőségeink

Cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.

Telefon/Fax: 87/413-569

Email: titkarsag@elmolight.hu

Telephely nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 7-15 óráig

Szennyvíziszapból irányított komposztálással engedélyes termék

 

Előzmények

Az Elmolight Bt 2006-ban vásárolta meg a mikrobiológiai beavatkozással irányított komposztálási technológiákat, amelyek több referenciahelyen (Budapest, Győr, Komló, Tapolca, Kunfehértó, Hódmezővásárhely, Bonyhád, Debrecen, Orosháza, stb.) már eredményesen bevezetésre kerültek. A debreceni AKSD Városgazdálkodási Kft.-vel és a hódmezővásárhelyi A.S.A. Kft-vel kötött együttműködési szerződés keretében a technológiát sikerült úgy továbbfejleszteni, hogy az oltóanyaggyártás optimalizálásával az oltóanyag ára - a korábbi évekhez viszonyítva - közel 50 %-kal csökkent a ciklusidő pedig átlagosan 60-90 napra redukálódott.

A növényélettani és növénytermesztési igényekhez alkalmazkodó, nyílt rendszerű, alacsony beruházás-igényű - biológiailag irányított - komposztálási eljárás, és a kapcsolódó - államilag ellenőrzött, engedélyokiratokkal rendelkező - oltóanyagtípusok a különböző eredetű biomasszák, szennyvíziszapok kezelésével piacképes termékek gyártását teszik lehetővé.

A kommunális iszapok, szennyvíziszapok komposztálására kifejlesztett technológiáink alapelve a mezőgazdasági hasznosítás, azaz termékfejlesztés és termék-kereskedelem. Az eseti - talajvizsgálatokra alapozott - elhelyezési engedélyeztetést, amely a korábbi időszakban általános volt, csak átmeneti állapotnak értékeljük.

A technológia-fejlesztések legfőbb szempontjai tehát a termékként való megjelenítést szolgálják:

 • alacsony beruházásigénnyel - a biológiai folyamat befolyásolásával - működő technológia;
 • a mezőgazdasági, növényélettani igényekhez illesztett termék-összetétel;
 • a műtrágyákkal való biológiai és ökonómiai versenyképesség biztosítása;
 • a régiós mezőgazdasági struktúrához igazított terméktípusok készítése.

A termékek az egész ország területén - összehangolt marketing-stratégiával -, egységes árualapként jelennek meg, Biomass-Super komposzt néven, a gyártóra utaló logóval.

A kutatásban hazai és nemzetközi kutatóhelyek vettek és vesznek részt partnerekként, amelyekkel az élő kapcsolat biztosítja - a folyamatos továbbfejlesztés mellett - a mindenkori felhasználói igényekhez való alkalmazkodást:

 • Colorado State University Fort Collins, USA
 • Bio-Org Ltd Melbourne, Ausztrália
 • Intertrade s.r.o. Bratislava, Szlovákia
 • MTA Szegedi Biológiai Kut. Int Szeged
 • Budapesti Műszaki Egyetem Budapest
 • MTA Talajtani Kut. Int. Budapest
 • József Attila Tudományegyetem Szeged
 • Szent István Egyetem Gödöllő
 • Cseh Takarmánykutató Intézet Traubsko, Cseh Köztársaság

 

Az eljárás lényege:

A komposztálási folyamat mikrobiológiailag és biokémiailag ellenőrzött, szabványosítható, szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

A felhasznált mikroorganizmusok államilag ellenőrzött- és engedélyezett fajösszetételűek.

Az átlagosan akár 60 napos ciklusidővel előállított humusztrágyák - biológiai aktivitásukat megőrizve - a talajban és növénykultúrákban is kedvező hatásúak, és megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabványok (MSZ-08, MSZ-10-509, MSZ-318/2-85.) feltételei mellett FVM 36/2006. (V.18.) rendelet szerinti termék-engedélyeztetési feltételeknek. Eljárásunk tökéletesen igazodik az új hulladéktörvényben megfogalmazott elvárásokhoz, a technológiánk használatával nem kell számolni az évről-évre emelkedő települési szennyvíziszap hulladéklerakési járulékának többletköltségével sem. Segítség és megoldás azoknak a szennyvíztisztító telepeknek, akik jelenelg az 50/2001 Kor. rendelet szerinti kihelyezést alkalmazzák, mivel a rendeletben foglalt határértékeket várhatóan szigorítani fogják. Nyílt és zárt technológiai feltételek között megvalósítható a technológia alacsony beruházási igény mellett, és kapcsolható a Gore-, vagy zártcellás (Kleen) eljárásokhoz.

A tömegkomposzt termelése - minimális többlet-ráfordítással - kiegészíthető piacosítás szempontjából nagyon előnyös terméktípus-faktorokkal:

 • szárlebontó képesség tarlón,
 • légköri nitrogénkötő képesség (pillangósok mellett búza, kukorica kultúrákban),
 • növénybetegségek elleni védelmi képesség hiper-parazitákkal (kukorica, napraforgó, dísznövények csírakori betegségei ellen)

A termék (adott esetben termékcsalád) előállítása gazdaságilag nyereséges vállalkozássá formálhat egy - alacsony szinten csak hulladék-elhelyezést biztosító - komposztáló telepet.

Összehasonlítva az irányított komposztálási technológiát az ismert komposztálási eljárásokkal, az alábbi előnyöket emeljük ki:

Kizárja a spontán komposztálódásban rejlő veszélyeket. Mint tudjuk a a spontán, biológiai irányítottság nélküli komposztálási eljárások nem egyértelműek végtermék szempontjából, ráadásul a folyamat 8-12 hónapot vesz igénybe. A mikroflóra - és az ebből eredő biokémiai összetétel - nem előre jelezhető, a fertőzőképességre(lásd:táblázat) pedig eklatáns példa a németországi Escherichia coli-járvány. A fertőzőképesség eliminálásához alapvetően magas hőmérséklet kell. A spontán komposztálás esetében ez sem mindig biztosított, ha biztosított, akkor iszonyú energiaigénye van, ami a gazdaságosságot kérdőjelezi meg. Az irányított komposztálásnál a fertőzőképesség kizárt, tehát maximálisan biztonságos, mivel a biológiai irányítottság és a folyamat sajátossága okán - még hideg időben is -  a komposztálási folyamat közben termelődő magas hőmérséklet tökéletesen elimilál minden fertőző korokozót.
A rosszul megválasztott technológia hosszú évekre komoly elhelyezési problémát és többletköltséget jelenthet egy településnek. Kizárólag olyan technológia nyújt tehát biztonságos megoldást a kommunális iszapok kezelésére, amely eladható terméket, magas tápanyagbázisú és jó biológiai – végeredményben állandóan jó minőségű - végterméket garantál.

Spontán úton előállított komposzt fertőzőképessége

Salmonella typhi 115 nap elpusztul 60 °C  20 perc
Escherichia coli 180-360 nap elpusztul 55 °C  60 perc
Leptospira icterohaemorrhagiae 60 nap elpusztul 60 °C 10 perc
Poliomyelitis vírus 180 nap elpusztul 60 °C 10 perc
Hepatitis vírus 120 nap elpusztul 60 °C 10 perc
Trichinae spiralis 100-180 nap elpusztul 65 °C  1 perc
Entaamoeba histolytica 40-50 nap elpusztul 45°C  30 perc


A biológiailag, tehát oltóanyaggal vagy starterkultúrával biológiailag irányított komposztálási folyamatban, egyebek mellett a komposzt érése során termelődő hő - még hideg időben is -  garancia a fertőző veszélyforrások teljes pusztulására.

A nyílt - és rövid ciklusidejű - eljárás messzemenően alacsonyabb beruházást igényel infrastrukturálisan és gépészetileg bármely más zárt technológiánál. Természetesen - az esetleges lakóterületi közelség miatti - bűzhatás kivédésére takarásos alternatíva alkalmazható.

A mikrobiológiai irányítottság (oltóanyag) szabványosíthatóvá teszi a végterméket biokémiailag (és mikrobiológiailag), amely tulajdonság mind a fogyasztók szempontjából, mind az engedélyeztetés szempontjából nélkülözhetetlen. Maga a kereskedelmi (korlátozás nélküli) forgalomba hozatali engedély az, amely - az árbevétel mellett - a függetlenséget biztosítja az alkalmi befogadókkal, elhelyezési nehézségekkel szemben. (Az engedélyeztetési eljárás* a mindenkori vonatkozó agrár-minisztériumi rendelet alapján történik.) Az engedélyeztetési eljárással olyan - termékként korlátozás nélkül értékesíthető - komposzt gyártható, amely versenyképes a műtrágyákkal, mind árban, mint hatékonyságban. Ugyancsak hasznos fejlesztésnek ítéljük a kommunális iszapokkal, szennyvíziszapokkal - kis technológiai változtatással - együtt komposztált biomassza-égetési-, fűtőművekben és erőművekben keletkező hamuval magas mezo- és mikroelem-tartalmúvá formált készítményeinket, vagy talajjavító ásványi-anyag kiegészítésű készítményeinket.

 

1 tonna Biomass Super komposztban reprezentált műtrágya hatóanyag érték

1 tonna Biomass Super komposztban reprezentált műtrágya hatóanyag érték

Jól reprezentálja - a főbb partnereinknél gyártott - komposztok műtrágya-hatóanyagban kifejezett NPK tartalma

Az oltóanyagos technológia optimalizálja a folyamatot, lerövidíti a ciklusidőt, amely a kisebb telephelyigény és energiaráfordítás mellett költségnövelés nélkül tesz lehetővé kiegészítő fejlesztésekkel hozzáadott értéket, többek között:

- a komposzt cellulózbontó képességének növelése a tarlón történő szárlebontással jelentős versenyelőnye a terméknek búza, kukorica, repce és napraforgó kultúrákban;

- a tápanyagszolgáltató-képesség mikrobiológiai felfokozása árban is versenyképessé teszi a terméket a műtrágyákkal szemben; ez a tulajdonság még javítható a légköri nitrogénkötő törzsek bevitelével, a pillangós növényeken túl pl. kukorica, búza és rizskultúrákban.

Önmagában a hatóanyag-szolgáltató képesség összevetése - azonos NPK tartalom mellett - jól mutatja a műtrágya és a komposzt használatának gazdasági előnyeit, 1 hektár területre vetítve azok összköltségeit:

műtrágya és Biomass Super komposzt költség összehasonlítás

Számokban kifejezve:

500-650 kg vegyes műtrágya tápanyagszolgáltató-képessége 250-300 kg NPK hatóanyag, amely kijuttatva és bemunkálva: 110-120.000 Ft/ha. Ezzel összevetve: a 250-300 kg műtrágya-hatóanyaggal 7-9 t  komposzt tápanyagszolgáltató-képessége egyenértékű, ami kijuttatva és bemunkálva: 50.000 Ft/ha, ami 60-70.000 Ft/ha megtakarítást jelent úgy, hogy a tápanyag-szolgáltató képesség megegyezik; miközben jelentős a mikroelem-visszapótlás, humuszképzés és talajjavító hatás.

Az új technológiai fejlesztésekkel a készítmények már kiegészíthetőek hatásfokozó tulajdonságú mikroorganizmusokkal, amelyek hozzáadott-értékkel a terméket kiemelik a közönséges komposztok kategóriájából.

Az egy menetben történő gyártási eljárással (irányított komposztálás) készülő komposztok - alacsony költséggel - több biológiai és termesztés technológiai szolgáltatást nyújtanak a felhasználónak, magas relatív- és alacsony kereskedelmi értékkel megjelenítve.

Biomass Super komposzt hatása a kukorica termesztésben

Biomass Super komposzt kísérlet kukoricában (bal oldalon komposztottal, jobb oldalon műtrágyával műveltek)

Biomass Super komposzt hatása a napraforgó termesztésben

  Biomass Super komposzt kísérlet napraforgóban (bal oldalon komposztottal, jobb oldalon műtrágyával műveltek)

 

Praktikusan tehát olyan iszaphasznosítási technológiát javaslunk, amely:

- további beruházási igény nélkül állít elő magas biológiai értékkel rendelkező komposzttípusokat a már meglévő infrastrukturális és gépi feltétekkel;

- a "Biomass termékcsalád" típusú fejlesztési folyamat - a vonatkozó 36/2006. (V. 18.) FVM rend. szerinti engedélyeztetési költséggel - kiegyenlítetten és jó árbevételi kondícióban korlátozás nélkül forgalmazható termékekké alakítja az egyébként nehezen elhelyezhető hulladékokat. A Biomass Super komposztcsalád az összehangolt marketing-stratégiának köszönhetően az ország minden régiójában hozzáférhető termék.

A tömegkomposzt volumenén belül előállított speciális termékcsoportok a tömegkomposzt eladhatóságát is elősegítik, de magasabb árfekvésükkel feljavítják a termékeladások jövedelmezőségét, gazdaságilag rentábilisabbá teszik a komposzttelep működését.

Összefoglalás

Az Elmolight Bt - hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel együttműködve - irányított komposztálási technológiákat vásárolt meg és fejlesztett tovább kommunális, ipari és mezőgazdasági eredetű biomasszák feldolgozására, szennyvíziszapok hasznosítására, talajtermékenység-fokozó termékek gyártásához.

A Biomass Super komposzt termékcsalád - korlátozás-nélküli forgalomba-hozatali engedéllyel - már az ország minden régiójában jelen van, egységes árualapot képezve, összehangolt marketing-stratégiával.

A szabványosítható komposztálási folyamatot - a spontán eljárásokkal szemben - céltudatosan szelektált, növényélettani és humuszképződési szempontból optimalizált mikroorganizmus törzs-tenyészetekkel (starterkultúra) beoltva, költségtakarékos beruházási eszközállománnyal végzi a cégünk. (Az oltóanyag "Biomass-Kappa" fantázianéven a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményében letétbe van helyezve 20 évre: 124/2010 az. szám alatt.)
A biológiai beavatkozás költsége nem haladja meg az átlagosan 6 hónapig tartó spontán komposztálási eljárás során alkalmazott forgatásokból egy-másfél átforgatás 1 tonnára vetített fajlagos költségét (450-750 Ft)! Ezzel szemben az irányított technológiával végzett eljárás akár 2-3 hónapos ciklusidővel kivitelezhető.

További hasznos információk:

A forrásteremtéshez a meglévő - és számításba vehető - önerőkön, eszközökön és kész technológiákon túlmenően a jelentős állami és EU támogatást biztosító pályázatokon való részvételt - további termékfejlesztések, mikrobiológiai - növényélettani fejlesztések területén - esélyesnek ítéljük.

Ugyanis a javasolt komplex rendszer több, az európai közösség által priorizált feltételnek megfelel:

 • hulladéknak minősülő biomasszát (kommunális iszap, mezőgazdasági hulladék, bio-energetikai-, biogáz- és bioetanol gyártási melléktermék, lignocellulóz hulladék, etc.) hasznosít, ill. értéknövelést valósít meg,
 • ezzel részben környezetvédelmi feladatot teljesít (környezetterhelés csökkentése, tápanyagbázis kedvezőbbé tétele, talajvédelem, etc.), részben agrárproblémát old meg (melléktermék hasznosítás, tápanyagbázis teremtés, import-műtrágya kiváltás, kemikália-használat csökkentése, etc.),
 • EU normákhoz kompatibilis,
 • eljárásunk tökéletesen igazodik az új hulladéktörvényben megfogalmazott elvárásokhoz, a technológiánk használatával nem kell számolni az évről-évre emelkedő települési szennyvíziszap hulladéklerakási járulékának többletköltségével sem.
 • munkahelyeket teremt,
 • talaj- és vízvédelmet elősegíti,

kiemelt szerepe lehet a növénytermesztésben a rossz vízgazdálkodású (pl: Homokhátság) vagy alacsony termőképességű területeken a biológiailag irányított technológiával előállított komposztoknak.

Összességében elmondhatjuk, hogy Magyarországon és a határon túl is alkalmazott - és az általunk kínált - megoldás/technológia és a cég munkatársainak szakmai kompetenciája biztosíték arra, hogy a partnereink a legjobb minőségű szolgáltatásokban részesüljenek, és a jelenleg talán leghatékonyabb megoldást alkalmazzák. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az Elmolight Bt működésének eddigi ideje alatt is számos - nagy jelentőségű - partnerrel kötött megállapodást, akik megelégedéssel alkalmazzák a technológiát, és hasznosítják a gyártott termékeket.

A tájékoztató IDE kattintva letölthető.

Tekintse meg az érdekességek menüben található, a szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeit feltáró anyagokat.

Tovább a referenciákra

 

 *Cégünk egyre nagyobb energiát fektet a technológia tovább-fejlesztésébe, a szélesebb körben történő alkalmazhatósághoz szükséges kutatásokba. Így kézenfekvő megoldás volt, hogy a technológiával előállított készítmény engedélyeztetésére, korlátozás nélküli forgalomba-hozatali engedélyének beszerzése, engedélyeztetési eljárások helyszíni adaptálásokra külön erőforrásokat alkalmazzon és az Interpeat Kft. - t - a többségi tulajdonosként - erre a feladatkörre specializálta.